Poprawa nastroju u chorych na padaczke leczonych okskarbazepina