Il quadro storico. Dall'oppidum al municipium: storia degli studi