Ο συγγραφέας παρουσιάζει τη φιλοσοφία και την οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος για συστημικούς εκπαιδευτές. Εστιάζοντας κυρίως στο Ιταλικό σύστημα εκπαίδευσης και το μοντέλο του Centro Milanese di Terapia della Famiglia, επεκτείνεται και πέραν αυτών προτείνοντας κριτήρια και προϋποθέσεις.

Sbattella, F., Διδασκαλία και συστημική ψυχοθεραπεία, <<METALOGOS (ONLINE)>>, 2019; 2019 (36): 1-10 [https://hdl.handle.net/10807/281746]

Διδασκαλία και συστημική ψυχοθεραπεία

Sbattella, Fabio
2019

Abstract

Ο συγγραφέας παρουσιάζει τη φιλοσοφία και την οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος για συστημικούς εκπαιδευτές. Εστιάζοντας κυρίως στο Ιταλικό σύστημα εκπαίδευσης και το μοντέλο του Centro Milanese di Terapia della Famiglia, επεκτείνεται και πέραν αυτών προτείνοντας κριτήρια και προϋποθέσεις.
2019
Greco antico
Sbattella, F., Διδασκαλία και συστημική ψυχοθεραπεία, <<METALOGOS (ONLINE)>>, 2019; 2019 (36): 1-10 [https://hdl.handle.net/10807/281746]
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10807/281746
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact