Περίληψη Με αφορμή ένα κλινικό περιστατικό, ο Sbattella κάνει λόγο για τις “αντίθετες προς την πραγματικότητα” ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις, εργαλείο των συστημικών θεραπευτών, και ιδιαίτερα οι “αντιπραγματικές” έχουν ως σκοπό το άνοιγμα νέων οπτικών και εναλλακτικών αφηγήσεων. Στο συγκεκριμένο άρθρο, ο Sbattella αντιστρέφει το ερώτημα. Έχοντας σαν παράδειγμα το περιστατικό που περιγράφει, (από τον τομέα της ψυχολογίας σε επείγουσες καταστάσεις), θέτει ως ζήτημα τον παθογόνο ρόλο των αντιπραγματικών ερωτήσεων, αναφέροντας πως σε πρώτο επίπεδο οι απαντήσεις και κατά συνέπεια οι γνωστικές διεργασίες

Sbattella, F., Το σαράκι στον νου: Παθογόνες επιδράσεις του αντίστροφου της πραγματικότητας συλλογισμού, <<METALOGOS (ONLINE)>>, 2023; 2023 (43): 1-11 [https://hdl.handle.net/10807/281743]

Το σαράκι στον νου: Παθογόνες επιδράσεις του αντίστροφου της πραγματικότητας συλλογισμού

Sbattella, Fabio
2023

Abstract

Περίληψη Με αφορμή ένα κλινικό περιστατικό, ο Sbattella κάνει λόγο για τις “αντίθετες προς την πραγματικότητα” ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις, εργαλείο των συστημικών θεραπευτών, και ιδιαίτερα οι “αντιπραγματικές” έχουν ως σκοπό το άνοιγμα νέων οπτικών και εναλλακτικών αφηγήσεων. Στο συγκεκριμένο άρθρο, ο Sbattella αντιστρέφει το ερώτημα. Έχοντας σαν παράδειγμα το περιστατικό που περιγράφει, (από τον τομέα της ψυχολογίας σε επείγουσες καταστάσεις), θέτει ως ζήτημα τον παθογόνο ρόλο των αντιπραγματικών ερωτήσεων, αναφέροντας πως σε πρώτο επίπεδο οι απαντήσεις και κατά συνέπεια οι γνωστικές διεργασίες
2023
Greco antico
Altro
Sbattella, F., Το σαράκι στον νου: Παθογόνες επιδράσεις του αντίστροφου της πραγματικότητας συλλογισμού, <<METALOGOS (ONLINE)>>, 2023; 2023 (43): 1-11 [https://hdl.handle.net/10807/281743]
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10807/281743
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact