L'apporto delle fonti martiniane alla storiografia della spiritualità cristiana aquileiese, incunabolo riscoperto del monachesimo occidentale fra i secoli III e V - Prispevek martinovih virov k zgodovinopisju oglejske krščanske duhovnosti, ponovno odkriti kot inkunabula zahodnega meništva med 3. in 5. stoletjem