044-F Golob (Nataša) – Rupert (Marijan) – Svoljšak (Sonja), "Črna umetnost v barvah. Naslikane in natisnjene upodobitve v prvotiskih Narodne in univerzitetne knjižnice / The Black Art in Colours. Painted and Printed Images in The National and University Library’s Incunabula", Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, 2017, pp. 162, ill. col., ISBN 978-961-6551-74-8, € 32