La città di Francesc Eiximenis. A proposito del "Dotzè del Crestià", I, 1.