Cotta "antropologo". Antropologia culturale-strutturalista, antropologia strutturale-esistenziale (ontologia), antropologia filosofica