Ozhidanie prisustvija. Razmyshlenija ob ikonnom izmerenii iskusstva