Szkoły katolickie jako miejsce realizacji misji edukacyjnej kościoła [Le scuole cattoliche come luogo della missione educativa della Chiesa]